જ્યાં પૂજ્ય સાધુ-સાધ્વીજી ભગવંતોનો યોગ ન હોય તેવા ક્ષેત્રોમાં ચુસ્ત ધાર્મિક યુવાનો પર્યુષણ મહાપર્વની આરાધના કરવા-કરાવવા જાય છે. ભાવના, ક્વિઝ, વકતૃત્વ સ્પર્ધા, બે ટાઇમ પ્રતિક્રમણ, બે વખત પ્રવચન સાથે અનેકવિધ પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં આવે છે. આ પ્રવુર્તિ દ્વારા શાસનનું ઋણ કઈક અંશે અદા કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. આ કાર્ય ગ્રુપના યુવાનો લગભગ છેલ્લા ૧૫ વર્ષોથી કરી રહ્યા છે.

ભારતભરના વિવિધ સંઘોમાં અમને પર્યુષણ મહાપર્વની આરાધના કરાવવાનો લાભ મળ્યો છે.

 • આદોની
 • મક્ષી
 • ક્નૃલ
 • રત્નાગિરિ
 • વિજયવાડા
 • કોઈમ્બતૂર
 • માલવી
 • ટોકખુર્દ
 • સીનોર
 • ઊટી
 • લૂનાર
 • વીસનગર
 • કોટગીરી
 • કોપરગીરી
 • બેલ્લારી
 • બારામતી
 • ભુજ
 • વડગાવ

વગેરે…